242-010

לוט של 47 טבעות מהתקופה ההלניסטית עד תקופה עותמאנית

Lot of 47 rings, from the Hellenistic period till the Ottoman period

Start Price: $120 Sold for: $375