242-011

אלבום עם 48 מטבעות ארץ ישראל מתקופת בית תלמאי עד לתקופה הערבית, מצב good-fine, 45 ברונזה ושלושה דינרים רומיים

Album with 48 coins, Eretz Israel, from the Ptolemaic era until the Arab period, good-fine cond., 45 bronze and 3 Roman denarii

Start Price: $120 Sold for: $190