242-013

חמישה פריטי קרמיקה, תקופה כנענית (תקופת הברונזה): ארבע פנכות, וראש צלמית

Five ceramic artifacts, Canaanite (bronze) period, four (Pinaces) plates-bowls and the head of a statuette

Start Price: $120 Sold for: $140