242-018

כד קרמיקה, תקופת הברונזה התיכונה (תקופה כנענית), שבור

Ceramic jar, Middle Bronze Age, (Canaanite period), broken

Start Price: $40 Sold for: $40