242-023

קערת קרמיקה גדולה מתוקנת תקופת הברזל, (תקופה ישראלית)

Large ceramic bowl, repaired, Iron Age, Israelite

Start Price: $25 Sold for: $25