242-027

כלי טרה קוטה קטן, קפריסין אלף לפנה"ס

Small terra cotta vessel, Cyprus, 1000 BCE

Start Price: $60 Sold for: $75