242-029

שני פריטי קרמיקה: א. נר, תקופה יוונית מאה רביעית לפניה"ס (תיקונים רבים),ב. כד קטן, תקופה הלניסטית, מאה שניה-שלישית לפניה"ס

Two ceramic artifacts: a. lamp, Greek period, 4th c. BC (numerous repairs), b. small jar, Hellenistic period, 2nd-3rd c. BCE

Start Price: $60 Sold for: $60