242-032

מטבע כסף טטרה דרכמה אתונאית פנים האלה אתנה, אחור ינשוף, מצב Fine

Athenian silver tetra drachm coin, obverse: the goddess Athena, reverse: an owl, Fine

Start Price: $80 Sold for: $160