242-033

טטרדרכמה אזור אתיקה יוון (אתונה) מאה שלישית עד שניה לפניה"ס

Tetradrachm, Ithaca region, Greece (Athens), 3rd-2nd C. BC

Start Price: $180 Sold for: $200