242-034

סטטר כסף, דוגמת קורינטוס פנים: פגסוס, גב: אתינה עם קסדה, 300-400 לפני הספירה

Silver Stater in Corinth: side a Pegasus, side b Athena with helmet, 300-400 BC

Start Price: $100 Sold for: $120