242-036

בקבוקון פכית, טרה קוטה תקופה הלניסטית, מאה שלישית לספירה, גובה 15 ס"מ

Terracotta vial-jar, Hellenistic period, 3rd C. CE, height 15 cm

Start Price: $25