242-037

עשר פיבולות ברונזה הלניסטיות חלקן שבורות, כולם מלבד אחת ללא סיכה

Ten Hellenistic bronze fibulae, some broken, each but one without a pin

Start Price: $100