242-039

עשר משקולות עשויות עופרת, צורת צדף, תקופה הלניסטית, מאות שלישית עד ראשונה לפנה"ס

Ten seashell shaped lead weights, Hellenistic period, 3rd-1st C. BC

Start Price: $120