242-040

נר שמן תקופה הלניסטית, המאה הראשונה לפני הספירה (מתוקן)

Helnistic oil lamp, 1st cent. BCE

Start Price: $25 Sold for: $35