242-042

חמש משקולות עופרת, תקופה הלניסטית עד רומית

Five lead weights, Hellenistic period till Roman period

Start Price: $50