242-046

שש מטבעות ברונזה הלניסטיות ורומיות, כולל בית תלמיי

Six Hellenistic and Roman bronze coins, including the Ptolemaic dynasty

Start Price: $40 Sold for: $40