242-048

מטבע כסף, טטרה דרכמה, עם דיוקן אלכסנדר הגדול , גב: הרקולס יושב, מאד שחוק

Silver coin, tetra drachm, obverse: portrait of Alexander the Great, reverse: a seated Hercules, very worn

Start Price: $40 Sold for: $65