242-049

לוט מטבעות ברונזה הלניסטיות סלווקיות ותלמיות, בין 300-100 לפנה"ס, לא נוקו

Lot of Hellenistic, Seleucid and Ptolemaic bronze coins, 100-300 BC (not cleaned)

Start Price: $90 Sold for: $120