242-050

שני מטבעות כסף הלניסטיות די דרכמה סלווקית- אנטיוכוס ה-4, דרכמה, אלכסנדר הגדול

Two Hellenistic silver coins, Seleucid-Antiochus IV Di Drachma, Alexander the Great

Start Price: $50 Sold for: $240