242-056

מטבע כסף טטרה דרכמה, שלטון סלווקוס השלישי, אנטיוכיה מסופוטמיה, פנים: דיוקן המלך גב: הנשר האימפריאלי

Silver tetra drachm coin, reign of Seleucus III, 225-223, Antioch Mesopotamia, obverse: portrait of the King, reverse: the Imperial eagle

Start Price: $50 Sold for: $70