242-058

לוט 65 מטבעות ברונזה סלווקיות ארץ ישראל וסוריה, מאות שלישית עד ראשונה לפנה"ס

Lot of 65 Seleucid bronze coins, Eretz Israel and Syria, 3rd-1st C. BC

Start Price: $50 Sold for: $200