242-059

חמישים ושלושה מטבעות ברונזה סלווקיים, מאות שלישית עד ראשונה לפנה"ס, מצבים שונים, לא נוקו

Fifty three Seleucid bronze coins, 3rd-1st C. BCE, various conditions, (not cleaned)

Start Price: $160 Sold for: $325