242-061

עשר מטבעות ברונזה, בית תלמיי מאות שלישית עד ראשונה לספירה

Ten bronze coins, Ptolemaic dynasty, 3rd-1st C. BC

Start Price: $25 Sold for: $45