242-062

שני מטבעות ברונזה, בית תלמיי שלטון תלמיי השני, סביבות 280 לפניה"ס, פנים (שניהם) הרקלס, גב: הנשר הקיסרי

Two bronze coins, Ptolemaic dynasty, reign of Ptolemy II c 280 BCE, obverse: (both) Hercules, reverse: the imperial eagle

Start Price: $60 Sold for: $60