242-063

שמונה מטבעות ברונזה: בית תלמיי, מטבעות ערים (3), אגריפס ה-II, בית חשמונאי (3)

Eight bronze coins, Ptolemaic dynasty, city coins (3), Agrippa II, Hasmonean dynasty (3)

Start Price: $50 Sold for: $60