242-064

לוט 30 מטבעות ברונזה, בית תלמיי (מצרים), מאה שלישית עד ראשונה לפנה"ס, מצבים שונים, לא טופלו או נוקו

Lot of 30 bronze coins, Ptolemaic Dynasty (Egypt), 3rd-1st C. BCE, various conditions, neither cleaned nor treated

Start Price: $200 Sold for: $200