242-065

עשר מטבעות ברונזה, בית תלמיי המאה השלישית עד המאה הראשונה לפנה"ס

Ten bronze coins, Ptolemaic Dynasty, 3rd-1st C, BC

Start Price: $50 Sold for: $170