242-066

מטבע ברונזה של Arsinue II פילדלפי 396-270 לפנה"ס בזמנו של תלמי השני 283-246 לפנה"ס, אחיה, פנים: ראשה של ארסינואה לימין, גב: שתי קרני שפע, לשמאלם חלק ביוונית של שמה: "INOH" בימין פילדלפוס ביוונית, קוטר: 2.4 ס"מ, מצב VF

Bronze coin of Arsinoe II Philadelphus ca. 316-270 BCE, during the time of Ptolemy II 285-246 BCE, her brother-husband, obverse: Arsinoe's head facing right, reverse: two Cornucopias, to their left a part of her name in Greek "INOH" ,

Start Price: $400