242-068

עשר מטבעות ברונזה פרוטות בית חשמונאים, מאה שניה-ראשונה לפנה"ס

Ten bronze prutah coins, Hasmonean dynasty, 2nd-1st BC

Start Price: $25 Sold for: $85