242-071

אחת עשרה מטבעות ברונזה, פרוטות תקופת החשמונאים, מאה שניה-ראשונה לפנה"ס

Eleven bronze coins, prutahs, Maccabean period, 2nd-1st BC

Start Price: $60 Sold for: $95