242-073

מטבע ברונזה גדול, מתיתיהו אנטיגונוס אחרון המלכים החשמונאים, 40-37 לפנה"ס, אריך גדול, קרן שבע כפול, כתובת עברית ארוכה מושלמת

Large bronze coin, Antigonus II Mattathias, last of the Hasmonean Kings 40-37 BCE, high face value, double Cornucopia, complete long Hebrew legend

Start Price: $100 Sold for: $375