242-080

לוט 12 מטבעות ברונזה יהודיות פרוטות, חשמונאים, בית הורדוס ונציבים רומים

Lot of 12 Jewish bronze coins, prutahs, Hasmoneans, Herodian dynasty and Roman governors

Start Price: $90 Sold for: $220