242-089

שתי פרוטות של: אגריפס הראשון, 37-44 לספירה, ואלכסנדר ינאי, 103-76 לפנה"ס, מצב F

Two prutah coins of Agrippa I 41-44 CE, and Alexander Jannaeus 103-76 BC, F cond

Start Price: $40 Sold for: $40