242-090

מטבע ברונזה, שלטון הורדוס הגדול 37 לפנה"ס עד 4 לספירה, פנים: תלת רגל עם לבס (קערת פולחן), גב: מקטיר

Bronze coin, reign of Herod the Great, 37 BCE until 4 CE, obverse: tripod with a Lebes (bowl), reverse: a thymiaterion

Start Price: $100 Sold for: $130