242-091

33 מטבעות-פרוטות ברונזה יהודיות תקופת החשמונאים, בית הורדוס ונציבים רומים

33 Jewish bronze prutah coins, Hasmonean period, Herodian dynasty and Roman governors

Start Price: $50 Sold for: $120