242-092

לוט 50 מטבעות פרוטות ברונזה יהודיות תקופת החשמונאים, הורדוס ונציבים רומים, מצבים שונים, לא טופלו או נוקו

Lot of 50 Jewish bronze prutah coins, Hasmonean, Herodian periods, and Roman governors, various conditions, neither treated nor cleaned

Start Price: $100 Sold for: $300