242-094

לוט 14 מטבעות פרוטות ברונזה יהודיות תקופת החשמונאים, הורדוס ופונטיוס פילאטוס (1)

Lot of 14 Jewish bronze prutah coins, Hasmonean, Herodian periods, Pontius Pilate (1)

Start Price: $120 Sold for: $220