242-095

33 מטבעות פרוטותברונזה יהודיות חשמונאים, בית הורדוס ונציבים רומים

33 Jewish bronze prutah coins, Hasmoneans, Herodian dynasty and Roman governors

Start Price: $50 Sold for: $170