242-097

שלושים ושש משקולות עתיקים עשויים עופרת וברונזה, תקופות הלניסטית, רומית וביזנטית

Twenty four antique weights, made of lead and bronze, Hellenistic, Roman and Byzantine periods

Start Price: $50 Sold for: $150