242-098

טורסו, טרה קוטה, אלה רומית אלכסנדריה, 100 לפנה"ס, עד 100 לספירה

Terra cotta torso, Roman goddess, Alexandria, 100 BCE till 100 CE

Start Price: $150