242-100

ראש חץ גדול, ברונזה, ימי בית שני

Large arrowhead, bronze, 2nd Temple period

Start Price: $200