242-101

כוסית טרה קוטה, תקופה רומית המאה הראשונה לפני עד המאה הראשונה אחרי הספירה

Small terracotta cup, Roman era, 1st C. BC to 1st C. CE

Start Price: $70 Sold for: $70