242-104

מטבע כסף טטרדרכמה, שלטון הקיסר וספסיאנוס 69-79 לספירה, מטבעת צור, מצב VG

Silver tetra drachm coin, reign of Vespasian 69-79 CE, Tyros mint, VG

Start Price: $50 Sold for: $80