242-107

מטבע ברונזה ע"ס פרוטה שלטון הנציב פונטיוס פילטוס, 29 לספירה

Bronze coin IAO pruta, rule of Prefect Pontius Pilate, 29 CE.

Start Price: $40 Sold for: $95