242-110

דינר כסף של וספסיאנוס 69-79 לספירה פנים: ראשו פונה לימין, גב: האלה Justicia, מצב F

Silver Denarius, Vespasian 69-79 CE, obverse: his head facing right, reverse: the goddess Justicia, F cond.

Start Price: $50 Sold for: $95