242-112

מטבע ברונזה ע"ס אס, שלטון אוגוטוס, 27 לפנה"ס - 14 לספירה, מטבעת העיר קיסריה, פנים: דיוקן הקיסר, גב: טקס עם שור

Bronze As coin, reign of Augustus, 27 BC until 14 CE, Caesarea mint, portrait of the emperor, reverse: ritual involving an ox

Start Price: $60 Sold for: $60