242-114

דינר VF+ מהרפובליקה הרומית מאה שניה לפנה"ס משובץ בתליון

Denarius from the Roman Republic, 2nd c. BCE, XF+, set in a pendant

Start Price: $80 Sold for: $85