242-115

מטבע כסף, טטרה דרכמה, שלטון הקיסר וספסיאנוס 69-79 לספירה, מטבעת קולוניה סוריה, מצב VG

Silver tetra drachm coin, reign of Vespasian 69-79 CE, Colonia mint, VG

Start Price: $50 Sold for: $50