242-119

ארבע מטבעות ברונזה, פרוטות תקופת המרד הראשון, 67-68 לספירה

Four bronze prutah coins, First Jewish Revolt period 67-68 CE

Start Price: $40 Sold for: $40