242-125

לוט 12 מטבעות ערים, ברונזה ארץ ישראל, מאות ראשונה – שלישית לספירה

Lot of 12 bronze city coins, Eretz Israel, 1st-3rd CE

Start Price: $35 Sold for: $50